Portfolio

Portfolio
Fot. Tech3Camp

[English version below]

Tutaj znajdziesz informacje o moich kluczowych osiągnięciach zawodowych, publikacjach, udziałach w konferencjach oraz zrealizowanych projektach.


You can find here information about my key professional experience, publications, participation in conferences and completed projects.