Społeczność / Community

[English version below]

Tak jest, mamy społeczność na Slacku!

Neuroróżnorodni w pracy to nowa społeczność, którą założyłam, bo wiele osób zwraca się do mnie, żeby porozmawiać o różnych tematach okołopracowych i powiązanych z ADHD. W tej społeczności, która się dopiero rozkręca, możemy rozmawiać o wszystkim co pozwoli nam się lepiej odnaleźć w pracy, bez względu na to w jakim miejscu, roli i stanowisku pracujemy.


Yes, we have a community on Slack!


Neurodivergent at work is a new community that I have created because many people send me a messages with questions and chat invitations, because they want to talk about various work- and ADHD-related topics.

The Slack community is new, growing slowly, but we can talk about everything that will allow us to find ourselves better or more comfortable at work, no matter what company, role and position we work.